Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 26 oktober 2016.

Dit privacybeleid beschrijft hoe uw persoonsgegevens in verband met de CITIE-Website (hierna de Website), de CITIE-Kaart (hierna de Kaart) en de CITIE-App (hierna de App) verzameld, bewaard en verwerkt worden.

De Website, de Kaart en de App hebben als doel u op een innovatieve manier een aantal praktische middelen te geven om de stad te ontdekken en u cadeaus en informatie te bezorgen over parkingmogelijkheden, handelaars, stadsevenementen en dergelijke.

De persoonsgegevens die u meedeelt bij uw registratie en de gegevens die ontstaan door uw gebruik van de Website, de Kaart en de App, worden opgenomen in een bestand van CITIE, nv (met maatschappelijke zetel te Turnhoutsebaan 453, 2110 Wijnegem en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen). CITIE nv, is de verantwoordelijke voor de verwerking .

De persoonsgegevens van gebruikers van de Website, de Kaart en de App die vóór 28 oktober 2016 werden geregistreerd door Digitopia nv, worden op 28 oktober 2016 overgedragen aan CITIE nv. Gebruikers die niet met deze overdracht van hun gegevens instemmen, kunnen hun CITIE-account opzeggen. Na de opzeg van hun account worden hun persoonsgegevens verwijderd uit de bestanden van CITIE nv. Wanneer u bij het gebruik van de Website, de Kaart of de App gevraagd wordt om ons informatie te verstrekken zal deze enkel gebruikt worden in overeenstemming met dit privacybeleid.

De verwerking van uw Persoonsgegevens wordt enerzijds gebaseerd op uw toestemming en is anderzijds noodzakelijk om onze overeenkomst om u de CITIE-diensten te leveren te kunnen uitvoeren.

U heeft steeds het recht om de door u verleende toestemming in te trekken. De door u verstrekte Persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die in het huidige privacybeleid staan omschreven, tenzij u uw toelating geeft voor de verwerking voor andere doeleinden of tenzij dit vereist wordt door de wet.

Door aanvaarding van huidig privacybeleid, op ogenblik van registratie, erkent u de inhoud hiervan te hebben gelezen en uitdrukkelijk te hebben aanvaard.

Persoonsgegevens in de betekenis van dit privacybeleid zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals maar hier niet toe beperkt: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geografische locatie, geboortedatum, geslacht, interesses en gegevens over uw gebruik van de Website, de Kaart en de App, enz. (hierna genoemd “Persoonsgegevens”).

Er zal u enkel toegang kunnen worden verleend tot bepaalde onderdelen van de Website en/of App nadat u zich akkoord heeft verklaard met huidig privacybeleid evenals met de gebruikersvoorwaarden zoals beschreven op http://citie.be/disclaimer.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken

Wanneer u onze Website en/of onze Kaart en App bezoekt en/of gebruikt en een gebruikersprofiel aanmaakt, vragen wij u om onderstaande persoonsgegevens te verstrekken:

 • Uw naam en voornaam;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Demografische gegevens (postcode en stad) .

Verder worden volgende Persoonsgegevens van u verzameld telkens wanneer u onze Website, Kaart en/of App gebruikt, wanneer u zich aanmeldt of een account aanmaakt (een Citie account of een account gekoppeld aan uw Facebookaccount), gebruik maakt van diensten of producten via de Website en/of App:

 • Gegevens over uw gebruik van onze Website, Kaart en App, zoals welke pagina’s van de Website en onderdelen van de App u gebruikt, datum, tijdstip en duur van uw gebruik, plaats van gebruik;
 • Verzamelde informatie van de Website: Voor analyse worden uw IP-adres, besturingssysteem, taal, browser type en versie geanonimiseerd opgeslagen. De Website maakt gebruik van cookies, kleine gegevensbestanden die naar uw apparaat worden gestuurd en op uw toestel worden bewaard. Deze laten ons toe om uw voorkeuren te bewaren, u te identificeren als gebruiker, om bepaalde functionaliteiten of uw gebruikservaring op onze Website en/of App te verbeteren. Wij gebruiken cookies zonder persoonsgegevens voor verschillende doeleinden (onder meer doch niet beperkt tot Google Analytics, locatie, taal, anti-hacking en sessie ID, etc.);
 • Verzamelde informatie van de App: Via Google Analytics wordt voor analyse informatie van uw smartphone en besturingssysteem (hardware, versie, taal, etc.) geanonimiseerd opgeslagen. GPS-data en locatiegegevens van het mobiele communicatienetwerk worden enkel met uw toestemming gebruikt wanneer dat nodig is om u de CITIE-diensten te leveren en worden niet opgeslagen;
 • Gegevens die we ontvangen van Facebook wanneer u met uw Facebook-account inlogt op de CITIE-account, worden eveneens opgeslagen.  

Gebruik van uw Persoonsgegevens

Wij maken gebruik van uw Persoonsgegevens indien:

 • U ons toestemming heeft gegeven voor de in huidig privacybeleid opgesomde doeleinden (zie hieronder); U heeft steeds het recht om de door u verleende toestemming te allen tijde in te trekken;
 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gevraagde diensten/onze overeenkomst;
 • Dit vereist wordt door de wet (of andere voorschriften).

De Persoonsgegevens die werden verzameld zullen worden gebruikt voor onderstaande doeleinden.

 • Om onze diensten te verbeteren;
 • Om u toegang te kunnen geven tot bepaalde van onze diensten (zie hieronder);
 • Om u te contacteren (via alle mogelijke kanalen waaronder email en sms) voor informatieve doeleinden (vb. het aantal punten op uw spaarkaart) of over bepaalde aanbiedingen en promotionele acties van Citie, haar aandeelhouders (Belfius, bpost en Proximus) en de Citie klanten;
 • Om beter te kunnen begrijpen hoe gebruikers onze Website en/of App gebruiken;
 • Om uw voornaam en naam automatisch te tonen op de tablet van de handelaar zodat hij u draadloos (via Bluetooth) punten kan geven zonder dat u uw Citie code dient te laten scannen;
 • Om u toegang te geven tot relevante stadsinformatie op uw App: Evenementen, handelaarsinformatie  , Points of Interest (bankautomaten, AED-toestellen, stadsdiensten, etc.) , parking (met real-time vrije plaatsen), Citie Cadeaus;
 • Navigeren naar handelaars (via Google maps of Apple maps);
 • Om mobiel te kunnen betalen voor straatp arkeerplaatsen. Hiervoor kunt u in de App uw Be-Mobile 4411 account (gebruikersnaam en paswoord) ingeven zodat u het parkeren kunt starten, opvolgen en stoppen;
 • Om U toe te laten punten te ontvangen en om te ruilen bij Citie handelaars;
 • Om U toe te laten Citie Coins (U krijgt per aankoop bij een Citie handelaar 1 Citie Coin per dag) te ontvangen en om te ruilen in Citie Cadeaus.

We gebruiken uw Persoonsgegevens eveneens om onze Website en/of App te verbeteren en om u betere diensten en producten te kunnen aanbieden. Persoonsgegevens kunnen daarbij onder andere gebruikt worden voor onze eigen interne administratie of om u te contacteren (in de meest ruime zin) onder andere over bepaalde aanbiedingen en promotionele acties, indien u zich hiervoor op voorhand uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard en waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn.

Tevens worden Persoonsgegevens gebruikt om mogelijk verboden of illegale activiteiten, fraude en inbreuken op de beveiliging te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, alsmede om onze gebruikersvoorwaarden te handhaven. Het gebruiken van onze Website en/of App en het verstrekken van uw Persoonsgegevens houdt in dat u hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat.

Indien u, na eerst toestemming te hebben verleend, geen aanbiedingen en/of promotionele acties (“marketing”) meer van ons wenst te ontvangen, kan u dit aangeven door contact op te nemen met info@citie.be.

De verwerking hiervan kan 2 dagen in beslag nemen, waardoor u in tussentijd nog steeds commerciële e-mails van ons kunt ontvangen. Voorgaande verhindert ons evenwel niet om e-mails te versturen die verband houden met de diensten en om uw Persoonsgegevens te gebruiken zoals beschreven in huidig privacybeleid.

Uw Persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan derde partijen:

 • Indien dit noodzakelijk is voor de levering van de Citie-diensten. Zo kunnen wij bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners en Citie klanten (met name de Citie handelaars bij wie u aankopen doet en gebruik maakt van de door hen aangeboden ‘Citie Coins’, handelsverenigingen of steden/gemeentes) die een overeenkomst hebben gesloten met ons om bepaalde diensten voor de Website en/of App te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Voor marketingdoeleinden indien u daartoe uw expliciete toestemming hebt gegeven;
 • Aan de drie aandeelhouders van Citie: Proximus, bpost en Belfius, met het oog op het versturen van informatie en aanbiedingen in verband met hun bedrijf, producten en diensten;
 • Aan overheden, toezichthouders en andere derden in het kader van bepaalde wettelijke verplichtingen, indien wij bepaalde strafbare feiten vermoeden en/of trachten op te sporen, in het kader van de handhaving door derden van hun intellectuele eigendomsrechten, indien wij menen dat u de gebruiksvoorwaarden van onze Website en/of App heeft overtreden of indien wij ons privacybeleid wensen te handhaven.

Beveiliging van uw gegevens

We nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang, waaronder de versleuteling van uw paswoord.

Ondanks degelijke inspanningen van ons, kunnen wij de gegevensveiligheid echter niet absoluut garanderen ten opzichte van alle mogelijke bedreigingen.   

Bewaartermijn

Wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden. Van zodra u zich heeft uitgeschreven zullen al uw Persoonsgegevens worden verwijderd en vernietigd.

Links naar andere websites

Weet dat onze onlinediensten mogelijk links bevatten naar andere onlinediensten, waaronder onlinediensten aangeboden door andere aangesloten ondernemingen waarop niet dit privacybeleid van toepassing is, maar wel andere privacyverklaringen die er mogelijk van verschillen. We sporen gebruikers aan om het privacybeleid van elke onlinedienst die ze bezoeken te raadplegen alvorens uw Persoonsgegevens vrij te geven.

Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

 • Recht op inzage: U heeft het recht om inzage te verkrijgen in de Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt overeenkomstig de geldende Belgische en Europese privacywetgeving;
 • Recht op rectificatie: U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens door ons te laten verbeteren overeenkomstig de geldende Belgische en Europese privacywetgeving;
 • Recht op gegevenswissing: U heeft het recht om een uitwissing van uw Persoonsgegevens te vragen aan ons overeenkomstig de geldende Belgische en Europese privacywetgeving;
 • Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om een beperking van de verwerking van de Persoonsgegevens te vragen in de gevallen die worden bepaald in Belgische en Europese privacywetgeving;
 •   Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: U heeft het recht om de door u verstrekte Persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten dient u contact op te nemen met info@citie.be. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig de geldende Belgische en Europese privacywetgeving.

Privacy van kinderen

Wij zullen niet wetens en willens Persoonsgegevens verzamelen of bewaren van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Indien wij kennis krijgen dat Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar verzameld werden zonder verifieerbare toestemming van de ouders, dan zullen wij de nodige stappen zetten om deze Persoonsgegevens te verwijderen.

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd updaten en/of wijzigen. U wordt op de hoogte gebracht van zodra wij dit privacybeleid wijzigen. U zal worden gevraagd om het aangepaste privacybeleid te herlezen en wederom na te gaan hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt, verzameld, gebruikt en meegedeeld. Vervolgens zal u als gebruiker worden gevraagd om de meest recente versie van het privacybeleid opnieuw te aanvaarden.

Contact Informatie

Wij spannen ons in om uw privacy en uw Persoonsgegevens te beschermen. U kan ons steeds contacteren indien u vragen heeft rond dit privacybeleid, de gegevens die wij van u verzamelen of verwerken, door een e-mail te sturen naar info@citie.be.